Kamerbrief reactie op vragen ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Minister Schippers (VWS) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de vragen over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders.