Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek verzekeringsplicht motorvoertuigen

Minister Blok (VenJ) geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn beleidsreactie op het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de verzekeringsplicht voor motorvoertuigen. Het onderzoek evalueert de toepassing van artikel 30 (2e lid) van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Dit artikel valt sinds 2011 onder de toepassing van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Het rapport van de evaluatie zit als bijlage bij de brief.