Kamerbrief over Trillingen spoor

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar trillingen op het spoor. Het RIVM had de mogelijkheden onderzocht om de bestaande rekenmethode voor trillingen door spoorverkeer te verbeteren. Het rapport van dit onderzoek zit als bijlage bij de brief.