Kamerbrief meldplicht voor toeristische verhuur

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede kamer een brief over de aangenomen motie van mevrouw Gesthuizen inzake een meldplicht voor toeristische verhuur. Naar aanleiding van deze motie is onderzocht wat de effectiviteit en meerwaarde zou zijn van het instellen van een meldplicht voor toeristische verhuur.