Kamerbrief motie m.b.t. onafhankelijke hoogleraren accountancy

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft de Tweede Kamer hoe hij is omgegaan met een motie die het kabinet verzocht tot meer hoogleraren accountancy te komen zonder nevenfuncties.