Kamerbrief uitwerking motie over meer tijd voor onderwijsverbetering

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de uitwerking van de motie-Van Meenen en Ypma over meer tijd voor onderwijsverbetering.