Beantwoording Kamervragen over de asbestproblematiek

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Smaling (SP) over de asbestproblematiek.