Beantwoording Kamervragen over extreem doorfokken van dieren in de vee-industrie

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over
het extreem doorfokken van dieren in de vee-industrie voor verhoogde productie.