Kamerbrief over stand van zaken diverse moties digitale overheid

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van diverse moties betrekking hebbend op de digitale overheid.