Kamerbrief met beleidsreactie rapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016"

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen een reactie aan de Tweede Kamer op het inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch
Nederland 2014-2016" met daarin ook de jaarlijkse voortgang.