Beantwoording Kamervragen over het zoeken naar alternatieve locaties voor windmolens in Drenthe

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Veldhoven (D66) aan de Tweede Kamer over het zoeken naar alternatieve locaties voor windmolens in Drenthe.