Uitstelbrief partnerbegrip bij pleegkinderen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij de uitvoerbaarheid onderzoekt van oplossingsrichtingen voor de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor toeslagen . Daar is echter meer tijd voor nodig dan voorzien.