Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen.