Beantwoording Kamervragen over seksueel misbruik in de sport

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over seksueel misbruik in de sport.