Beantwoording Kamervragen over hogescholen en universiteiten die extra eigen bijdragen vragen

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Asante (PvdA) over
hogescholen en universiteiten die onrechtmatige studiekosten in rekening brengen bij studenten.