Kamerbrief tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarin hij aankondigt dat de Staat depositohouders van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop compenseert voor mogelijk te weinig ontvangen wettelijke rente. Dat speelde bij de uitkering vanuit het depositogarantiestelsel, na het faillissement van de vier banken. Het gaat naar verwachting om 18.000 spaarders.