Kamerbrief inzake activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van overheden

Minister Plasterk (BZK) en minister Bussemaker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het interbestuurlijke actieplan om de informatiehuishouding van overheden te verbeteren.