Kamerbrief over Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Projectmer in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel implementatie herziening mer-richtlijn. Zij stuurt de handreiking mee met de brief.