Ombuigings- en intensiveringslijst 2017

Opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden voor besparingen op de overheidsuitgaven.

Ombuigingslijst

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben op 1 juni 2016 een lijst openbaar gemaakt met maatregelen die politieke partijen konden gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest en een nieuw te vormen kabinet keuzes gaat maken voor een regeerakkoord, heeft het ministerie van Financiën besloten om de ombuigingslijst te updaten op basis van onder meer de nieuwste CPB-cijfers. De ombuigingslijst bevat een opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. Daarin zijn ook fiscale maatregelen opgenomen.

Inventarisatie van mogelijkheden

De lijsten zijn opgesteld door de ambtenaren van Financiën en zeggen niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. Het gaat om een inventarisatie van technische mogelijkheden, waarbij voor de intensiveringen is uitgegaan van verkiezingsprogramma’s en Keuzes in Kaart (KiK) van het CPB. Er is geprobeerd om de lijsten zo volledig mogelijk te maken.

Intensiveringslijst

Er is ook een intensiveringslijst opgesteld. Bij de intensiveringslijst is ervoor gekozen een technische en apolitieke beschouwing te geven op de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen.