Kamerbrief over afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen

Minister Blok (VenJ) en minister Asscher (SZW) informeren de Tweede Kamer over de opbrengsten van het programma Aanpak uitbuiting Roma
kinderen. Dit programma liep tot eind 2016. Zij beschrijven daarbij op welke manier zij de samenwerking met betrokken organisaties willen voortzetten.