Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme

Minister Blok (VenJ) sdtuurt het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en de openbare nota 'minderjarigen bij ISIS' naar de Tweede Kamer. Bij de brief zitten ook de Voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en een overzicht van moties en toezeggingen over terrorismebestrijdingen.