Kamerbrief aandachtspunten commissie Financiën over focusonderwerp en Operatie Inzicht in Kwaliteit

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de verbetering van beleidsevaluaties en het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte om te starten met Operatie Inzicht in Kwaliteit.