Kamerbrief met beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2015-2016

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2015-2016. De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. In hun brief gaan de minister en staatssecretaris in op de resultaten uit het verslag.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Staat van het Onderwijs 2015-2016

De Staat van het Onderwijs 2015-2016 is te vinden op https://www.destaatvanhetonderwijs.nl.