Kamerbrief met reactie WODC rapport Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) reageert in zijn brief aan de Eerste Kamer op het rapport Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).