Verzamelbrief luchtvaart

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert met deze verzamelbrief de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit de luchtvaart. Zo schrijft zij over de Gateway review Lelystad Airport en over het vliegen over conflictgebieden. Ook bespreekt zij de uitkomsten van de algemene ledenvergadering van van de International Civil Aviation Organization (ICAO) van september 2016. Daarbij gaat het vooral om het Globale Luchtvaart Veiligheidsplan en het Globale Luchtvaart Navigatie Plan. Andere onderwerpen zijn vogelaanvaringen en cabinelucht. Tot slot bespreekt zij de maatregelen om de geluidshinder van het luchtverkeer in Zuid-Limburg bij Eijsden te verminderen.