Aanbiedingsbrief beleidsonderzoek geschikt voor de arbeidsmarkt

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek “Geschikt voor de arbeidsmarkt; mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te bevorderen”.