Kamerbrief over Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze NMCA brengt de mobiliteitsontwikkeling en de potentiële bereikbaarheidsopgaven op de lange termijn in beeld. Ook bericht de minister over het gesprek aan de verbrede landelijke OV en Spoortafel met de decentrale overheden, vervoerders, verladers en belangenorganisaties. De documenten over de NMCA zitten als bijlage bij de brief.