Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017. Van Dam is buitengewoon teleurgesteld dat het voorzitterschap lidstaten tegemoet is gekomen die bezwaren hebben tegen pulstechniek in de visserij.  Dat werpt een onnodige belemmering op voor deze duurzame innovatieve vistechniek.