Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) informeert de TweedeKamer over de stand van zaken van de aanpak voortijdig schoolverlaten.