Beantwoording Kamervragen over niet benutten talenten van leerlingen

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over het bericht dat het Nederlandse onderwijs nog te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut laat.