Aanbiedingsbrief bij verslag congres over opvolging aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap


Minister Blok (VenJ) stuurt een verslag van het congres over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap van februari 2017 naar de Eerste Kamer.