Beantwoording Kamervragen over ontwerp-subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs.