Kamerbrief stand van zaken geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen.