Beantwoording Kamervragen over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden Kwint en Marijnissen (beiden SP) van uw Kamer over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss.