Kamerbrief over voortgangsrapportage KEI

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de 6e voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Hij informeert de Kamer daarbij over de belangrijkste ontwikkelingen in het programma KEI Rechtspraak van november 2016 tot mei 2017. Daarnaast gaat hij  in op de ontwikkelingen bij de Hoge Raad en de Raad van State.