Kamerbrief conceptbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het conceptbesluit over de wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.