Beantwoording Kamervragen over kosten verwijderen gasaansluiting

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Veldhoven (D66) over de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting.