Kamerbrief Eerste Nederlandse rapportage over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de eerste rapportage aan over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.