Kamerbrief over uitkomsten analyse bekostigingssystematiek hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een analyse van de manier waarop het hoger onderwijs wordt bekostigd. De Tweede Kamer had via een motie om zo'n analyse gevraagd.