Kamerbrief uitvoering Open data beleid

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de uitvoering van het open databeleid en o.a. het indienen van WOB-verzoeken per e-mail.