Aanbieding rapport 'Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2016'

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Koenders (BZ) sturen de Tweede Kamer een rapport over de Nederlandse wapenexport in 2016.