Kamerbrief over wijziging Bouwbesluit per 1 januari 2018

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012. De wijziging gaat over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.