Kamerbrief over beloning van leraren in het primair onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen een brief naar de Tweede Kamer met een nadere duiding aan het verschil in beloning van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.