Kamerbrief over operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het standpunt van het kabinet over het advies van het BIT en de wijze waarop geregeld gaat worden dat levenloos geboren kinderen kunnen worden geregistreerd in de basisregistratie personen. . Tevens wordt in deze brief nader ingegaan op de integrale planning van de operatie BRP die door het programma oBRP is opgesteld.