Beantwoording vragen schriftelijk overleg emissie-eisen brom- en snorfietsen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de fracties van de Tweede Kamer. De fracties hadden vragen gesteld over de emissie-eisen van brom- en snorfietsen.