Kamerbrief over beleidsverkenning, tussenevaluatie samenwerkingsagenda beheer en Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het rapport 'Beleidsverkenning toekomstige rol en ambitie van Rijk en regio voor het Waddengebied' naar de Tweede Kamer. Ook stuurt zij de rapporten 'Tussentijdse evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee' en de Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018 van maart 2017 naar de Kamer. Daarbij reageert zij op de rapporten.