Kamerbrief over evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2016

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2016.