Kamerbrief over wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer dat de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Besluit verplichte meldcode) en van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in het Staatsblad is gepubliceerd.