Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging BABW en RVV ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in gevallen te verplichten rijbaan gebruiken

Minister Schultz van Haegen (IenM)  biedt het ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken  aan de Tweede Kamer.