Kamerbrief bij rapportage Onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 7 ‘Arbeidszaken overheid’ van hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Rijksbegroting.